કુલનાયકશ્રીનું નિવેદન : ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના 45 (પિસ્તાળીસ)માં પદવીદાન પ્રસંગે

Authors

  • Raval, Govindbhai Vice-Chancellor, Gujarat Vidyapith, Ahmedabad, Gujarat

Keywords:

Convocation, 45th Convocation, Vidyapith Convocation, Kulnayakshree, Vice-Chancellor

Abstract

​આદરણીય કુલનાયકશ્રી  ગોવિંદભાઈ રાવલે ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના 45 (પિસ્તાળીસ)માં પદવીદાન સમારંભમાં આદરણીય કુલપતિશ્રી રામલાલભાઈ પરીખ, મુખ્ય મહેમાન શ્રી કૃષ્ણકાંતજી , વિદ્યાપીઠ મંડળના સભ્યો, આમંત્રિત મહેમાનો, સેવકો અને વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ સંબોધન કર્યું હતું અને ગુજરાત વિદ્યાપીઠના પાછલા વર્ષ દરમિયાન વિવિધ વિભાગો દ્વારા કરવામાં આવેલા કાર્યોની ટૂંકી વિગત પ્રસ્તુત કરી હતી.

Author Biography

Raval, Govindbhai, Vice-Chancellor, Gujarat Vidyapith, Ahmedabad, Gujarat

Vice-Chancellor, Gujarat Vidyapith, Ahmedabad, Gujarat

Additional Files

Published

31-12-1998

How to Cite

Raval, G. (1998). કુલનાયકશ્રીનું નિવેદન : ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના 45 (પિસ્તાળીસ)માં પદવીદાન પ્રસંગે. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 36(2-3), 50–91. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/751

Issue

Section

પદવીદાન (Convocation)

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>