​સંશોધક ઉમાશંકર જોશી

Authors

  • Manisha Dave Arts College, Idar, Gujarat

Keywords:

Gujarati Literature, Literature, Umashankar Joshi

Abstract

No Abstract

Published

31-03-2017

How to Cite

Dave, M. (2017). ​સંશોધક ઉમાશંકર જોશી . Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 55(01), 45–62. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/19

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)