લોકનાટ્ય ભવાઈ

Authors

  • Patel, Jyanti જાણીતા વ્યંગચિત્રકાર

Keywords:

Gujarati Literature, Gujarati, Book Review

Abstract

આ લેખ પુસ્તક સમીક્ષા લેખ છે.

શીર્ષક : લોકનાટ્ય ભવાઈ

લેખક : કડકિયા, કૃષ્ણકાંત

પ્રકાશક : ડૉ. કૃષ્ણકાંત કડકિયા ટ્રસ્ટ 

પ્રકાશનનું વર્ષ: 2010

Author Biography

Patel, Jyanti, જાણીતા વ્યંગચિત્રકાર

જાણીતા વ્યંગચિત્રકાર

Additional Files

Published

31-03-2011

How to Cite

Patel, J. (2011). લોકનાટ્ય ભવાઈ. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 49(1), 131–132. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/469

Issue

Section

ગ્રંથસમીક્ષા (Book Review)