પન્નાલાલ પટેલની લઘુનવલો

Authors

  • Naresh Ved Vallabh Vidyanagar, Gujarat

Keywords:

Gujarati literature, Gujarati, Author, literature, Gyanpith Award, Jnanpith Award, Pannalal Patel

Abstract

No Abstract

Published

30-09-2016

How to Cite

Ved, N. (2016). પન્નાલાલ પટેલની લઘુનવલો . Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 54(2-3), 80–90. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/40

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)