પરમ સખા રામલાલભાઈ

Authors

  • Parikh, Suryakant સ્વાતંત્ર્ય સેનાની, સર્વોદય કાર્યકર, અધ્યક્ષ, નેશનલ સેનિટેશન ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ફાઉન્ડેશન, તથા મંત્રી, ગુજરાત ગ્રામ વિકાસ સંઘ

Keywords:

Ramlalbhai, Ramlalbhai Parikh

Abstract

No Abstract

Author Biography

Parikh, Suryakant, સ્વાતંત્ર્ય સેનાની, સર્વોદય કાર્યકર, અધ્યક્ષ, નેશનલ સેનિટેશન ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ફાઉન્ડેશન, તથા મંત્રી, ગુજરાત ગ્રામ વિકાસ સંઘ

સ્વાતંત્ર્ય સેનાની, સર્વોદય કાર્યકર, અધ્યક્ષ, નેશનલ સેનિટેશન ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ફાઉન્ડેશન, તથા મંત્રી, ગુજરાત ગ્રામ વિકાસ સંઘ

Additional Files

Published

31-08-2000

How to Cite

Parikh, S. (2000). પરમ સખા રામલાલભાઈ . Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 38(1-2), 66–68. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/627

Issue

Section

સ્મરણાંજલિ

Similar Articles

1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.