વલ્લભ વિદ્યાલય, બોચાસણના ખાતમુહૂર્ત પ્રસંગે ગાંધીજીનું ઉદ્દબોધન

Authors

  • Gandhi, Mohandas Karamchand રાષ્ટ્રપિતા, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના સ્થાપક અને પ્રથમ કુલપતિ

Keywords:

Sardar Vallabhbhai Patel, Vallabhbhai Patel, Sardar, Vallabhbhai Vidyalay

Abstract

No Abstract

Author Biography

Gandhi, Mohandas Karamchand, રાષ્ટ્રપિતા, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના સ્થાપક અને પ્રથમ કુલપતિ

રાષ્ટ્રપિતા, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના સ્થાપક અને પ્રથમ કુલપતિ

Additional Files

Published

31-12-2000

How to Cite

Gandhi, M. K. (2000). વલ્લભ વિદ્યાલય, બોચાસણના ખાતમુહૂર્ત પ્રસંગે ગાંધીજીનું ઉદ્દબોધન. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 38(3), 57–58. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/555

Issue

Section

સ્મરણાંજલિ