આદિવાસી કલ્યાણ માટે આધુનિક સંશોધન પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ

Authors

  • Mehta, B. H. ગોંડવાણા સેન્ટર, ટાટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સોશિયલ સાયન્સીસ, મુંબઈ.

Keywords:

Adivasi Kalyan mate adhunik sanshodhan paddhationo upyog, Adivasi Kalyan, Adhunik Sanshodhan, Tribal welfare, Social Science, Thakkarbapa, Gondvana Kendra

Abstract

No Abstract

Author Biography

Mehta, B. H., ગોંડવાણા સેન્ટર, ટાટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સોશિયલ સાયન્સીસ, મુંબઈ.

પૂર્વ નિયામક, ગોંડવાણા સેન્ટર, ટાટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સોશિયલ સાયન્સીસ, મુંબઈ.

Additional Files

Published

31-12-2009

How to Cite

Mehta, B. H. . (2009). આદિવાસી કલ્યાણ માટે આધુનિક સંશોધન પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 47(4), 9–15. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/520

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)