બારોટ જાતિવિશેષ: સ્વરૂપ, ઈતિહાસ અને પેટાભેદો

Authors

  • Barot, K. C. ઈતિહાસ વિભાગ, એલ.ડી. આર્ટસ કૉલેજ, અમદાવાદ.

Keywords:

Barot jati, Barot gnati, Barot jatino itihas, History of Barot caste, Gujaratna barot

Abstract

No Abstract

Author Biography

Barot, K. C., ઈતિહાસ વિભાગ, એલ.ડી. આર્ટસ કૉલેજ, અમદાવાદ.

અધ્યાપક, ઈતિહાસ વિભાગ, એલ.ડી. આર્ટસ કૉલેજ, અમદાવાદ.

References

૧. કર્નલ જેમ્સ ટોડ, રાજસ્થાનનો ઇતિહાસ, ગ્રંથ - ૧, મુંબઈ, ૧૯૧૩, પૃ. ૩૫ - ૩૬.

૨. જેમ્સ ફોર્બ્સ, ઓરિએન્ટલ મોયર્સ, ગ્રંથ - ૩, લંડન, ૧૮૧૩, પૃ. ૨૨૬.

એલેકઝાન્ડર કીનલોક ફાર્બ્સ, રાસમળા, ભાગ ૧, અનુ. રણછોડરાય ઉદયરામ, અમદાવાદ, ૧૯૯૯, પૃ. ૮.

૪. કે. કા. શાસ્ત્રી, બ્રહ્મભટ્ટ યુવક, રજત જયંતી એક, અમદાવાદ, ૧૯૬૫, પૃ. ૧-૨.

૫. એ. એમ. શાહ અને આર. જી. શ્રોફ, ગુજરાતના વહીવંચા બારોટો, મિલ્ટન સિંગર સંપા, ‘ટ્રેડિશનલ ઇન્ડિયા કલ્ચર ઍન્ડ ચેન્જ’, ફિલાડેલ્ફિયા, ૧૯૪૯, પૃ. ૪૫,

૬. સૌરાષ્ટ્રની પછાત કોમો, સૌરાષ્ટ્ર પછાત બોર્ડ, મુંબઈ રાજ્ય, રાજકોટ, ૧૯૫૯, પૃ. ૩૦૧.

૭. કે. સી. બારોટ, બ્રહ્મભટ્ટ સંહિતા, અમદાવાદ, ૧૯૯૬, પૃ. ૬.

૮. એન્જન, પૃ. ૭.

૯. રસકવિ રઘુનાથ બ્રહ્મભટ્ટ, હિંદી બ્રહ્મભટ્ટ કવિઓ, ભટ્ટ ભાસ્કર, અમદાવાદ, ઑક્ટો. ૧૯૫૬, ૫, ૨૯૮.

૧૦. જેમ્સ ફોર્બ્સ, ઉપર્યુક્ત, પૃ. ૨૨૬.

૧૧. આર. સી. એન્થાવાન, ટ્રાઈબ્સ ઍન્ડ કાસ્ટ ઑફ બૉમ્બે, ગ્રંથ ૧, મુંબઈ, ૧૯૨૦, પૃ. ૧૨૪.

૧૨. રેણુ સક્સેના, અમદાવાદ ફ્રોમ ૧૭૫૦ ટુ ૧૮૫૦- એ રિવ્યુ ઓફ ઇટ્સ સોસાયટી, ઇકોનોમિક્સ ઍન્ડ ઇન્સ્ટિટ્યુશન, પીએચ.ડી. મહાનિબંધ, એમ. એસ. યુનિ. વડોદરા, ૧૯૮૯, પૃ. ૮૫.

૧૩. આશિષ નાન્દી, ઓલ્ટરનેટિવ સાયંસિઝ, દિલ્હી, ૧૯૮૦,

૧૪. રસેશ જમીનદાર, બ્રહ્મભટ્ટ સંહિતા, ગ્રંથાવલોકન, અમદાવાદ.

૧૫. ત્રિ. કા. બારોટ, ભટ્ટોત્પત્તિ, અમદાવાદ, ૧૮૯૫, પૃ. ૯ - ૨૨ તથા ન. ભા. બ્રહ્મભટ્ટ, બ્રહ્મભટ્ટ દર્પણ તથા કાવ્યશાસ્ત્ર અને બ્રહ્મભટ્ટ જાતિ, કુતિયાણા, સૌરાષ્ટ્ર, ૧૯૧૪, પૃ. ૨૩-૨૬.

૧૬. કે. સી. બારોટ, બ્રહ્મભટ્ટ સંહિતા, ઉપર્યુક્ત, પૃ. ૨૧.

૧૭. આર. સી. એન્થોવાન, ઉપર્યુક્ત, પૃ. ૧૨૩-૧૨૪.

૧૮. ગેઝેટિયર ઓફ બોમ્બે પ્રેસિડેન્સી, ગ્રંથ ૩, ભાગ ૧, મુંબઈ, ૧૯૦૧, પૃ. ૨૦૭.

૧૯. ગોવિંદભાઈ હા. દેસાઈ, વડોદરા રાજ્ય પ્રાંતિક કાર્યસંગ્રહ, વડોદરા, ૧૯૨૦-૨૧, પૃ. ૧૮૪,

૨૦. સૌરાષ્ટ્રની પછાત કોમો, ઉપર્યુક્ત, પૃ. ૩૭૧.

૨૧. ડાહ્યાભાઈ મો. વકીલ, પ્રતિભાસંપન્ન બ્રહ્મભટ્ટ કવિઓ, બ્રહ્મભટ્ટ યુવક, રજતજ્યંતી અંક, અમદાવાદ, નવેમ્બર ૬૫, પૃ. ૮૫.

૨૨. ડાહ્યાભાઈ અં. બ્રહ્મભટ્ટ, લોકસાહિત્યમાં બ્રહ્મભટ્ટોનો ફાળો, બ્રહ્મભટ્ટ યુવક, ઉપર્યુક્ત, પૂ. ૫૩.

૨૩. મગનલાલ વખતચંદ શેઠ, અમદાવાદનો ઇતિહાસ, અમદાવાદ, ૧૮૫૧.

૨૪. મંગળદાસ ચતુર્ભુજ કવિ, સુપ્રસિદ્ધ કવિવરો - જ્યેષ્ઠ અને ગિરધર, ભટ્ટભાસ્કર, સપ્ટે. ૧૯૨૭, પૃ. ૩૬૩.

૨૫. રસકવિ રઘુનાથ બ્રહ્મભટ્ટ, ભટ્ટભાસ્કર, ઑક્ટો - ૧૯૩૧, પૃ. ૧૮૦,

૨૬. કે. સી. બારોટ, બ્રહ્મભટ્ટ સંહિતા, ઉપર્યુક્ત, પૃ. ૩૦૧.

Additional Files

Published

31-12-2001

How to Cite

Barot, K. C. (2001). બારોટ જાતિવિશેષ: સ્વરૂપ, ઈતિહાસ અને પેટાભેદો. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 39(3), 30–40. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/428

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)