સુન્દરમની કવિતામાં ગાંધી પ્રભાવ

Authors

  • Pandya, Sudha Niranjan Vadodara

Keywords:

Gujarati literature, Poet, Gujarat Poet, Gujarati poetry, Poetry

Abstract

No Abstract

References

સુન્દરમ (1915). કોયા ભગતની કડવી વાણી અને ગરીબોના ગીતો, અમદાવાદ; પ્રસ્થાન કાર્યાલય. પૃ. ૧૬

કડિયા, રામજીભાઈ (2006). સુન્દરમ એટલે સુન્દરમ, બીજી આવૃત્તિ, અમદાવાદ; આદર્શ પ્રકાશન, પૃ. ૧૪૪

સુન્દરમ (2004). અર્વાચની કવિતા, અમદાવાદ; ગુજરાત વિદ્યાસભા, પૃ. ૪૩૧

પંડયા, સુધા નિરંજન અને ઓઝા, ભગત (2008). શબ્દયોગ: કવિશ્રી સુન્દરમ સ્વાધ્યાય ગ્રંથ, અમદાવાદ; પાર્શ્વ પબ્લીકેશન.

Published

31-12-2017

How to Cite

Pandya, S. N. (2017). સુન્દરમની કવિતામાં ગાંધી પ્રભાવ. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 55(3-4), 41–54. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/109

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)