બહુવચન વિશે

Authors

  • Ajay Raval Ahmedabad, Gujarat

Keywords:

Bahuvachan, Karamshi Pir

Abstract

આ ગ્રંથ સમીક્ષા લેખ, લેખક કરમશી પીર લિખિત પુસ્તક 'બહુવચન' નો છે.

પ્રકાશક: ક્ષિતિજ સંશોધન કેન્દ્ર, મુંબઈ.

વર્ષ : 2012

Published

31-03-2015

How to Cite

Raval, A. (2015). બહુવચન વિશે. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 53(01), 100–108. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/104

Issue

Section

ગ્રંથસમીક્ષા (Book Review)